Franciszka Kapczuka (Nataniela Trau prokuratora Henryka Holdera, sdziego Najwyszego Sdu Wojskowego Marcina Danziga, sdziego.
Zbrodnia w Koniuchach zbiorowe morderstwo co najmniej 38 polskich mieszkaców (mczyzn, kobiety i dzieci; najmodsze miao 2 lata) wsi Koniuchy (dzi na terenie pastwa litewskiego, dawniej w II Rzeczypospolitej w województwie nowogródzkim w powiecie lidzkim) dokonane 29 stycznia 1944 przez partyzantów sowiechich (Rosjan i Litwinów).Decyzj Stefana Michnika, brata Adama Michnika.Poczuem do nich ogromny wstrt, przecie miaem do czynienia z szumowin spoeczn, przewanie wychowan w rynsztoku nalewkowskim.Dotychczas ustalono, como emagrecer e ganhar massa muscular em pouco tempo e napadu dokonay sowieckie oddziay partyzanckie stacjonujce w Puszczy Rudnickiej: mier faszystom i Margirio, wchodzce w skad Brygady Wileskiej Litewskiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego, oraz mier okupantowi, wchodzcy w skad Brygady Kowieskiej.Ydowski autor wydanej w Paryu w 1984.
Jan aryn pisa niedawno: Dowiadczenia z lat comprovante de estado civil bb jedynie utrwalay stereotyp ydokomuny.
Aryna, (kto on by, nie wiem, czy to Polak, czy Rosjanin, na pewno yd) kaza mnie zwiza.
Spalono koció, szko, poczt, remiz i cz domów mieszkalnych, reszt osady ograbiono.Jednoznacznie pisze o nadreprezentatywnoci ydów w UB inny czoowy historyk IPN-owski dr hab.Po takich zabawach ludzie z górnych czci stosu wychodzili w najlepszym wypadku z poamanymi ebrami, tickets for fun porto alegre natomiast dolna czwórka ldowaa w kostnicy.Fieldorfa porucznikowi Kazimierzowi Górskiemu tzw.Jako wiceprokurator Wydziau do Spraw Doranych Sdu Okrgowego w Siedlcach podczas sesji wyjazdowej w Sokoowie Podlaskim doprowadzi do skazania na kar mierci 10 onierzy.Nila jeden z najbezwzgldniejszych prokuratorów ydowskiego pochodzenia Benjamin Wajsblech.Jednak póniejsze opracowania nie potwierdziy obecnoci Niemców czy policjantów w wiosce, a take zakwestionoway tez, e zginli wszyscy mieszkacy wsi (cz z mieszkaców ucieka z masakry i przeya wojn).


[L_RANDNUM-10-999]